Papirdugnad
Vi har papirdugnad (toalett- og tørkepapir) to ganger i året. En gang på høsten og en gang på våren. Det sendes ut epost med informasjon/bestillingsmateriell til foreldrene i forkant av hver dugnadsrunde. Papiret utleveres normalt i ST-bygget.Loppemarked
Korpset arrangerer loppemarked en gang hver vår, normalt i slutten av april. Arena for årets loppemarked er Orkdal Samfunnshus på Grøtte, Fannrem. Loppemarkedskomitèen har anskaffet containere slik at vi allerede nå skal kunne ta i mot og lagre unna verdifulle lopper frem mot markedsdagene i april. Lopper kan leveres på *Orkanger Ungdomsskole  onsdager fra kl 17.30 -20.00 eller direkte ved vårt lager etter avtale.  Det er også mulighet for å inngå avtale om henting da gjerne om det er litt større kvanta med lopper.  Ta gjerne kontakt med loppemarkedskomitèen om du allerede nå har lopper du ønsker å gi bort. E-post lopper@orkdal-skolekorps.no   Vi kan også nås på tlf Håvar 90076106, Håkon 41581178 eller Lone 47377977.