Orkdal guttekorps ble starta på Fannrem 18.oktober 1938. Det var meieribestyrer Ingebrigt Hallan som stilte seg i spissen for korpset, der om lag 20 gutter var med. Henrik Mylde var medinstruktør.

Den første offentlige opptredenen var på ei familieforestilling i Fagertun søndag 26. mars 1939. Men korpset spilte også på 17. mai fra morgen til kveld. Guttekorpset holdt det gående gjennom krigen med noen offentlige opptredener og sammenkomster. I april 1945, da freden kom, dukka ideen om å stifte et ungdomskorps opp, siden guttene som var med fra staten, var blitt for gamle til å fortsette i guttekorpset. Men det ble ikke videre korpsdrift før i mars 1950, da korpset kom i gang igjen under navnet Orkdal guttemusikkorps.

I 1960 kom de første jentene med i korpset, som i 1962 skiftet navn til Orkdal Juniorkorps.

Orkanger Juniorkorps starta på Orkanger 7. januar 1952.

Orkanger/Orkdal Juniorkorps oppsto i 1991 som et samarbeidskorps mellom disse to korpsene. Korpset skifta navn til Orkdal skolekorps i 2003 og er det eneste skolekorpset i Orkdal kommune.

Korpset er svært aktivt med konserter, opptredener og deltakelse på konkurranser og stevner hvert år. Flere profesjonelle musikere har starta sin musikalske karriere i en av forløperne til Orkdal skolekorps.