Våre grupperinger har følgende øvingstider:

Aspirantkorps
Aspiranter har øvelse onsdager fra 17:30 - 18:15, øvingslokale er musikkrommet på Orkanger Ungdomsskole.

Juniorkorps
Juniorene har øvelse onsdager fra 18:30 - 20:00, øvingslokale er musikkrommet på Orkanger Ungdomsskole.

Skolekorpset
Skolekorpset har øvelser på Orkanger Ungdomsskole onsdager fra 18:00 – 20:00, øvingslokale er gymsalen på Orkanger Ungdomsskole.

Korpsåret følger ordinær skolerute for skoleåret, med øvingsfri på skolefridager. Se forøvrig vår kalender.

Orkdal Skolekorps har tre grupperinger med musikanter. 
Aspirantene våre er de som startet denne høsten i inneværende skoleår. Etter gjennomført aspirantår blir de neste høst justert opp til juniorer. Juniorperioden er toårig, før de tas opp til skolekorpset.

Aspiranter og juniorer er under musikalsk ledelse og veiledning av Nick Macorison.
Skolekorpset er under musikalsk ledelse av Stian Rødskjær.

Grunnleggende og individuell opplæring av musikantene på instrumentene skjer i samarbeid med Orkdal Kulturskole.